Klubben har investert i ballmaskin for bruk av aktive i treningsgruppene.

Nå kan alle aktive medlemmer, dvs. medlemmer i klubben som deltar i en av våre faste treningsgrupper, låne maskinen.

Booking gjøres i MATCHI – den kommer opp sammen med banene.

  • Ballmaskina er plassert i containeren, og kode til lås oppgis i kvitteringen du får når du booker.
  • Når du er ferdig: noter ned navn og tidsbruk, evt. annet relevant.
  • Signèr og sjekk at alt tilbehør er på plass tilbake i containeren (OBS! Fjernkontroll!)
  • Sjekk at containeren er låst.

For ytterligere informasjon: Ta kontakt med en av oss i styret.